Ons onderwijs

Op 19 maart is er nog een extra centrale aanmelding gepland voor de kinderen die in het volgende schooljaar 4 jaar worden. Ieder jaar is er een vaste datum in januari waarop uw kind aangemeld kan worden op onze school. In principe heeft u van de gemeente Venlo daarover een brief gehad. Door een fout heeft niet iedereen die brief ontvangen. Het extra aanmeldmoment is nu vastgesteld op 19 maart 2024.

Om u de mogelijkheid te bieden om informatie te krijgen over onze school, of om gerichte vragen aan ons te stellen, kunt u contact opnemen met school (077-3547077).


Wat is het Montessori onderwijs?

Montessori is een onderwijsconcept voor de voorschool, basis- en voortgezet onderwijs. Op een montessorischool leren kinderen zelfstandig werken en zitten zij niet enkel met leeftijdsgenoten in een klas. Volgens de visie van het Montessori onderwijs heeft een kind de natuurlijke en noodzakelijke drang tot zelfontwikkeling en blijft het vanuit zichzelf gemotiveerd om zich te ontwikkelen en te leren. Dit uit zich in een spontane belangstelling die per kind verschilt. De leerkracht volgt de ontwikkeling van het kind en past zich hierop aan door de juiste omgeving en materialen aan te bieden. Op deze manier leert een kind zo veel mogelijk in zijn eigen tempo. 
Kijk hier naar het filmpje over Montessori onderwijs!
 

Waarom kiezen voor Nova Montessori?

Bij Nova Montessori kijken we wat een kind wel kan in plaats van niet kan. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen van het kind en worden zowel de zelfstandigheid als zelfredzaamheid vergroot. Het kind mag zelf bepaalde keuzes maken (vrijheid in gebondenheid). Wij vinden sociale - en emotionele ontwikkeling belangrijk en streven ernaar dat al onze kinderen 'geluk' uitstralen. Wanneer een kind onze school verlaat heeft het naast kennis van lezen, rekenen en taal een brede ontwikkeling doorgemaakt met aangeleerde vaardigheden waardoor het de wereld vrij tegemoet kan treden. Denk daarbij aan: zelfstandigheid, initiatief nemen, positief kritische denkhouding, kunnen samenwerken, creatieve oplossingen kunnen bedenken, democratisch en kennis hebben van eigen mogelijkheden en onmogelijkheden.

Onze school is kleinschalig, gastvrij en ons team bestaat uit bevlogen leerkrachten die allemaal zijn gediplomeerd om binnen het Montessori onderwijs les te geven. 
 

 

Is jouw kind geschikt voor het Montessori onderwijs? Doe de test!  
Cookie instellingen